<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Brf Björkhagen

Dramatörvägen 2–24, Tystberga.
12 friliggande hus med bostadsrätt för 55+

Centralt i Tystberga har Seniorum AB uppfört tolv småhus med bostadsrätt, speciellt anpassade för seniorer. Varje hus är 68,5 m2 med två rum i markplan, förråd 12 m2, carport samt del i gemensamhetshus med rum för samvaro, hobby och gäster. Stor föreningsskött trädgård.

Dramatörvägen Kvarteret ligger centralt i Tystberga, på plan mark, utan besvärande nivåskillnader. Nära till Björkgårdens äldreboende med matsal, hemtjänst, pizzeria, café, Coop Nära-butik med post, apoteksfilial, pakethantering och Systembolagsutlämning och nära till distriktsköterska.

Området och bostadshusen är ritade av den välmeriterade arkitekten Kjell Forshed, med friliggande småhus, lagom stora för en- eller tvåpersonshushåll, ganska tätt samlade för bykänsla, men med personlig prägel och bibehållen integritet för dig som är van att bo i eget hus.


Gemensamhetshus